Alle BTW-formaliteiten

 • BTW-aangifte opstellen en indienen
 • BTW-listing en intracommunautaire opgave
 • Controle of uw documenten voldoen aan de btw-wetgeving
 • Bijstand en vertegenwoordiging tijdens fiscale controles

Aangiften personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting & belasting niet-inwoners

 • Opmaak en indienen van de jaarlijkse aangifte
 • Bespreking en analyse van de resultaten
 • Fiscale optimalisatie van uw boekhouding

Het verlenen van bijstand bij controles en besprekingen met fiscale administraties

 • Bijstand en vertegenwoordiging tijdens alle fiscale controles
 • Opvolging & fiscale begeleiding na de controle

Bepaling bedrag voorafbetalingen en belastingberekening

Fiscale optimalisatie & proactief advies

 • Optimalisatie tussen economisch en fiscaal werk
 • Investeringsanalyses
 • Opstellen budgetten
 • Begeleiding bij uw kredietaanvragen
 • Financiële advies inzake indienstneming van extra personeel
 • Wijziging statuten/ondersteuning bij verslaggeving bij de algemene vergadering