Het voeren van de boekhouding en de organisatie ervan

 • Inboeken van uw aankoop- en verkoopfacturen
 • Inboeken financiële rekeningen en kasboek
 • Doorvoeren van diverse boekingen

 

Het nazicht van de intern door u verwerkte boekhouding

 • Periodieke controle van de boekingen inzake aankoop, verkoop en financieel
 • Indien u wenst, controle van uw periodieke btw-aangifte, intracommunautaire aangifte en jaarlijkse klantenlisting

 

Het verifiëren en corrigeren van de boekhouding

 • Nagaan of de boekhouding volledig gevoerd wordt volgens de door de wet vereiste vormen.

 

Het verzorgen van de periodieke en jaarlijkse afsluitingen

 • Het opstellen en bespreken van tussentijdse balansen
 • Opvolging van de boekhouding en de analyse van de evolutie van de cijfers
 • Opstellen van uw jaarrekening en de verplichte documenten

 

De opmaak van de periodieke en jaarlijkse financiële rapporten

 • Opstellen van budgetten
 • Fiscale begeleiding op basis van tussentijdse of jaarlijkse rapportering
 • Rapporteren volgens uw behoeften

 

Het opmaken van de jaarrekening en neerlegging bij de Nationale Bank van België

 • Opmaken en publiceren van de wettelijk verplicht neer te leggen jaarrekening
 • Opstellen van verslagen bestuursorgaan en algemene vergadering
 • Verzorgen van publicaties in het Belgisch Staatsblad