Accountancy

 • Het voeren van de boekhouding en de organisatie ervan
 • Het nazicht van de intern door u verwerkte boekhouding
 • Het verifiëren en corrigeren van de boekhouding
 • Het verzorgen van de periodieke en jaarlijkse afsluitingen
 • De opmaak van de periodieke en jaarlijkse financiële rapporten
 • Het opmaken van de jaarrekening en neerlegging bij de Nationale Bank van België

Fiscaliteit

 • Alle BTW-formaliteiten: opmaken periodieke aangifte, BTW-listing, intracommunautaire opgave, doorgeven wijzigingen, …
 • Aangiften personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Het verlenen van bijstand bij controles en besprekingen met fiscale administraties
 • Bepaling bedrag voorafbetalingen en belastingberekening
 • Fiscale optimalisatie & pro-actief advies

Startersbijstand & administratieve diensten

 • Bijstand bij het opstarten van een zaak
 • Opmaken van een financieel plan
 • Aanvragen ondernemingsnummer
 • Inschrijving bij de KBO
 • Aanvraag & activering van uw BTW-nummer
 • Aanvraag registratienummer, vergunningen indien nodig
 • Advies en nauwgezette opvolging van uw dossier
 • Verzorgen van alle nodige publicaties voor vennootschappen
 • Ontbinding van vennootschappen
 • Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds
 • Keuze van de vennootschapsvorm
 • Begeleiding mogelijke financieringsvormen
 • Diverse begeleiding & adviezen